Артыкулы з цэтлікам ‘Святы Ружанец’

   Набажэнства першых суботаў належыць да важных элементаў культу Беззаганнага Сэрца Марыі, пра які прасіла Маці Божая ў фацімскіх аб’яўленнях.

Подробнее...

   Nabożeństwo Pierwszych Sobót, które dziś odprawiamy, należy do najważniejszych elementów kultu Niepokalanego Serca Maryi, o który prosiła Matka Boża w objawieniach fatimskich. Dopóki ta prośba Maryi nie zostanie spełniona i ludzie nie zaczną praktykować tego nabożeństwa, wiele łask nie może zostać udzielonych światu...

Подробнее...

   Набажэнства першых суботаў належыць да важных элементаў культу Беззаганнага Сэрца Марыі, пра які прасіла Маці Божая ў фацімскіх аб’яўленнях.

Подробнее...

   Nabożeństwo Pierwszych Sobót, które dziś odprawiamy, należy do najważniejszych elementów kultu Niepokalanego Serca Maryi, o który prosiła Matka Boża w objawieniach fatimskich. Dopóki ta prośba Maryi nie zostanie spełniona i ludzie nie zaczną praktykować tego nabożeństwa, wiele łask nie może zostać udzielonych światu...

Подробнее...

    Маці Божая просіць аб ушанаванні Яе ў першыя суботы месяца праз адрачэнне ад граху, паяднанне з Яе Сынам і праз Ружанец.  Ружанцовы элемент тут падвойны: гаворка ідзе аб малітве на ружанцы, а таксама пра дадатковае 15-хвіліннае разважанне над ружанцовымі таямніцамі: аб спадарожнічанні Марыі ў Яе разважаннях. Зразумела, каб скарыстацца гэтым выключным запрашэннем, мы павінны быць у стане асвячальнай ласкі.

Подробнее...

   Matka Boża prosi o uczczenie Jej w pierwszą sobotę miesiąca przez wyrzeczenie się grzechu, zjednoczenie z Jej Synem i różaniec. Element różańcowy jest tu dwojaki: chodzi o odmówienie różańca oraz o dodatkowe piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi. A właściwie — o towarzyszenie Maryi w Jej rozmyślaniu! Jest rzeczą oczywistą, że do skorzystania z tego wyjątkowego zaproszenia musimy być w stanie łaski uświęcającej...  

Подробнее...

    Мы ведаем, якім чынам можам наблізіць прыйсце гэтай перамогі. У Фаціме Найсвяцейшая Маці сказала: «Бог хоча распаўсюдзіць па свеце пашану да майго Беззаганнага Сэрца». Гэтая асаблівая пашана павінна знайсці адлюстраванне ў набажэнстве першых суботаў. Яго роля ў сучаснай гісторыі збаўлення настолькі вялікая, што Марыя дала абяцанне прыйсці на дапамогу з усімі ласкамі да тых, хто на працягу пяці месяцаў у першыя суботы прыступіць да споведзі, прыме святую Камунію, памоліцца адну частку Ружанца і на працягу 15 хвілін разважання над ружанцовымі таямніцамі разам з Ёю будзе маліцца, каб перапрасіць Пана Бога. 

Подробнее...

   Неспасцігальныя планы Божага Провіду, які спадарожнічае гісторыі чалавецтва. Асаблівую ролю Бог даверыў сваёй Маці — нашай Пані, Заступніцы, Пасрэдніцы і Суцяшальніцы. Зноў і зноў пасылае Бог Марыю, каб Яна аб’явілася свету і перадала людзям пасланне з Неба. Адметна тое, што Бог пасылае Яе на зямлю тады, калі чалавецтва стаіць на раздарожжы сваёй гісторыі і калі яму пагражае падзенне ў жудасную бездань граху і смерці. У сваёй Міласэрнасці Бог хоча даць чалавеку шанец апамятацца і вярнуцца на шляхі Евангелля. 

Подробнее...

   Wiemy, w jaki sposób możemy przyspieszyć nadejście tego triumfu. W Fatimie Matka Najświętsza powiedziała: „Bóg chce wprowadzić na świecie cześć mego Niepokalanego Serca”. Ta szczególna cześć ma znaleźć wyraz w nabożeństwie pierwszych sobót. Jego rola we współczesnej historii zbawienia jest tak wielka, że dla tych, którzy będą je praktykować, Maryja pozostawiła obietnicę: „Obiecuję przyjść na pomoc ze wszystkimi łaskami tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania towarzyszyć Mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Подробнее...

   Niezgłębione są plany Bożej Opatrzności, która towarzyszy ludzkim dziejom. W ich ramach szczególną rolę powierzył Bóg swej Matce: naszej Pani, Orędowniczce, Pośredniczce i Pocieszycielce. Raz po raz posyła Bóg Maryję, aby objawiała się światu i przekazywała ludziom orędzie z nieba. Znamienne, Bóg posyła Ją na ziemię wtedy, gdy ludzkość staje na rozdrożach swej historii i kiedy grozi jej ześlizgnięcie się w przerażającą otchłań grzechu i śmierci. W swym miłosierdziu Bóg chce dać człowiekowi szansę na opamiętanie i powrót na drogi Ewangelii.  

Подробнее...
© 2019 - Рэдакцыя часопіса «Ave Maria» Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Рыма-каталіцкага Касцёла