Артыкулы з цэтлікам ‘Святы Ружанец’

   Nabożeństwo Pierwszych Sobót, które dziś odprawiamy, należy do najważniejszych elementów kultu Niepokalanego Serca Maryi, o który prosiła Matka Boża w objawieniach fatimskich. Dopóki ta prośba Maryi nie zostanie spełniona i ludzie nie zaczną praktykować tego nabożeństwa, wiele łask nie może zostać udzielonych światu...

Подробнее...

   Набажэнства першых суботаў належыць да важных элементаў культу Беззаганнага Сэрца Марыі, пра які прасіла Маці Божая ў фацімскіх аб’яўленнях.

Подробнее...

   Nabożeństwo Pierwszych Sobót, które dziś odprawiamy, należy do najważniejszych elementów kultu Niepokalanego Serca Maryi, o który prosiła Matka Boża w objawieniach fatimskich. Dopóki ta prośba Maryi nie zostanie spełniona i ludzie nie zaczną praktykować tego nabożeństwa, wiele łask nie może zostać udzielonych światu...

Подробнее...

    Маці Божая просіць аб ушанаванні Яе ў першыя суботы месяца праз адрачэнне ад граху, паяднанне з Яе Сынам і праз Ружанец.  Ружанцовы элемент тут падвойны: гаворка ідзе аб малітве на ружанцы, а таксама пра дадатковае 15-хвіліннае разважанне над ружанцовымі таямніцамі: аб спадарожнічанні Марыі ў Яе разважаннях. Зразумела, каб скарыстацца гэтым выключным запрашэннем, мы павінны быць у стане асвячальнай ласкі.

Подробнее...

   Matka Boża prosi o uczczenie Jej w pierwszą sobotę miesiąca przez wyrzeczenie się grzechu, zjednoczenie z Jej Synem i różaniec. Element różańcowy jest tu dwojaki: chodzi o odmówienie różańca oraz o dodatkowe piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi. A właściwie — o towarzyszenie Maryi w Jej rozmyślaniu! Jest rzeczą oczywistą, że do skorzystania z tego wyjątkowego zaproszenia musimy być w stanie łaski uświęcającej...  

Подробнее...

    Мы ведаем, якім чынам можам наблізіць прыйсце гэтай перамогі. У Фаціме Найсвяцейшая Маці сказала: «Бог хоча распаўсюдзіць па свеце пашану да майго Беззаганнага Сэрца». Гэтая асаблівая пашана павінна знайсці адлюстраванне ў набажэнстве першых суботаў. Яго роля ў сучаснай гісторыі збаўлення настолькі вялікая, што Марыя дала абяцанне прыйсці на дапамогу з усімі ласкамі да тых, хто на працягу пяці месяцаў у першыя суботы прыступіць да споведзі, прыме святую Камунію, памоліцца адну частку Ружанца і на працягу 15 хвілін разважання над ружанцовымі таямніцамі разам з Ёю будзе маліцца, каб перапрасіць Пана Бога. 

Подробнее...

   Неспасцігальныя планы Божага Провіду, які спадарожнічае гісторыі чалавецтва. Асаблівую ролю Бог даверыў сваёй Маці — нашай Пані, Заступніцы, Пасрэдніцы і Суцяшальніцы. Зноў і зноў пасылае Бог Марыю, каб Яна аб’явілася свету і перадала людзям пасланне з Неба. Адметна тое, што Бог пасылае Яе на зямлю тады, калі чалавецтва стаіць на раздарожжы сваёй гісторыі і калі яму пагражае падзенне ў жудасную бездань граху і смерці. У сваёй Міласэрнасці Бог хоча даць чалавеку шанец апамятацца і вярнуцца на шляхі Евангелля. 

Подробнее...

   Wiemy, w jaki sposób możemy przyspieszyć nadejście tego triumfu. W Fatimie Matka Najświętsza powiedziała: „Bóg chce wprowadzić na świecie cześć mego Niepokalanego Serca”. Ta szczególna cześć ma znaleźć wyraz w nabożeństwie pierwszych sobót. Jego rola we współczesnej historii zbawienia jest tak wielka, że dla tych, którzy będą je praktykować, Maryja pozostawiła obietnicę: „Obiecuję przyjść na pomoc ze wszystkimi łaskami tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania towarzyszyć Mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Подробнее...

   Niezgłębione są plany Bożej Opatrzności, która towarzyszy ludzkim dziejom. W ich ramach szczególną rolę powierzył Bóg swej Matce: naszej Pani, Orędowniczce, Pośredniczce i Pocieszycielce. Raz po raz posyła Bóg Maryję, aby objawiała się światu i przekazywała ludziom orędzie z nieba. Znamienne, Bóg posyła Ją na ziemię wtedy, gdy ludzkość staje na rozdrożach swej historii i kiedy grozi jej ześlizgnięcie się w przerażającą otchłań grzechu i śmierci. W swym miłosierdziu Bóg chce dać człowiekowi szansę na opamiętanie i powrót na drogi Ewangelii.  

Подробнее...

Хор парафіі Найсвяцейшай Тройцы (св. Роха) на Залатой Горцы пры падтрымцы выдавецтва «Pro Christo» падрыхтаваў дыск «Святы Ружанец», які ўяўляе сабою аўдыёзапіс чатырох частак ружанцовага набажэнства.

Подробнее...
© 2018 - Рэдакцыя часопіса «Ave Maria» Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Рыма-каталіцкага Касцёла