Калі Хрыстус не ўваскрос, то марная наша вера

Катэхеза Святога Айца Бэнэдыкта XVI ад 5 лістапада 2008 г. 

Дарагія браты і сёстры!

«Калі Хрыстус не ўваскрос, то марнае і прапаведаванне нашае, і вера ваша марная <...> і вы далей у грахах вашых» (1 Кар 15, 14. 17). У гэтых моцных словах з Першага Паслання да Карынцянаў св. Павел дае зразумець, якое вырашальнае значэнне мае для яго ўваскрасенне Езуса. Менавіта ў гэтай падзеі заключана вырашэнне праблемы, якая нарадзілася з драмы Крыжа. Адзін толькі Крыж не мог бы растлумачыць хрысціянскай веры, больш за тое, ён застаўся б трагедыяй, праяваю абсурднасці быцця. Пасхальная таямніца заключаецца ў тым, што Той Укрыжаваны «ўваскрос на трэці дзень паводле Пісання» (1 Кар 15, 4) — як пра гэта сведчыць раннехрысціянская традыцыя. Тут знаходзіцца краевугольны камень Паўлавай хрысталогіі: усё круціцца вакол гэтага цэнтра гравітацыі. Усё вучэнне апостала Паўла зыходзіць з таямніцы Таго, Каго Айцец уваскрасіў з памерлых, і заўсёды вяртаецца да яе. Уваскрасенне — гэта асноўны факт, як бы папярэдняя аксіёма (пар 1 Кар 15, 12), на фундаменце якой Павел можа сфармуляваць сваё сінтэтычнае абвяшчэнне (kerygma*): Той, які быў укрыжаваны і які праз гэта паказаў бясконцую любоў Бога да чалавека, уваскрос і жыве сярод нас.

Важна зразумець сувязь паміж Паўлавым прапаведаваннем уваскрасення і тым, якім карысталіся ў першых хрысціянскіх супольнасцях да Паўла. Тут на самай справе можна ўбачыць важнасць традыцыі, якая папярэднічала Апосталу і якую ён з вялікаю павагаю і клопатам хоча перадаць далей. Тэкст пра ўваскрасенне, што знаходзіцца ў раздзеле 15, 1–11 Першага Паслання да Карынцянаў, выразна падкрэслівае сувязь паміж «прыняццем» і «перадачаю». Св. Павел надае вялікае значэнне літаральнаму фармуляванню традыцыі; і ў канцы гэтага фрагмента падкрэслівае: «Таму ці я, ці яны, мы так прапаведуем» (1 Кар 15, 11), звяртаючы, такім чынам, увагу на еднасць керыгмы (kerygma), абвяшчэння для ўсіх веруючых і ўсіх тых, якія самі будуць прапаведаваць уваскрасенне Хрыста з мёртвых. Традыцыя, да якой звяртаецца Павел, з’яўляецца крыніцаю, адкуль трэба чэрпаць. Арыгінальнасць ягонай хрысталогіі ніколі не перашкаджала заставацца верным традыцыі. У сваёй уласнай апрацоўцы Павел заўсёды кіруецца керыгмаю Апосталаў; кожны яго аргумент выцякае з супольнай традыцыі, у якой увасоблена вера, што падзяляецца ўсімі Касцёламі, якія ўтвараюць адзіны Касцёл. І такім чынам Павел паказвае для ўсіх часоў узор таго, як трэба падыходзіць да тэалогіі, а таксама, як трэба прапаведаваць. Тэолаг, прапаведнік не стварае новага бачання свету і жыцця, а стаіць на службе перадачы праўды, на службе рэальнага факта Хрыста, Крыжа, уваскрасення. Яго заданне — дапамагчы нам сёння зразумець за старажытнымі словамі рэчаіснасць «Бога з намі», а значыць, рэчаіснасць праўдзівага жыцця.

Тут трэба ўдакладніць, што св. Павел, абвяшчаючы ўваскрасенне, не клапоціцца пра тое, каб зрабіць арганічны дактрынальны выклад, — ён не мае намеру пісаць нешта накшталт падручніка па тэалогіі, а падымае тэму, адказваючы на канкрэтныя пытанні, якія задавалі яму верныя; такім чынам, гэта мова, якая ўзнікла ў пэўных акалічнасцях, тым не менш, яна напоўненая вераю і спазнанаю на вопыце тэалогіяй. Павел сканцэнтраваны на сутнасці: мы «апраўданыя», гэта значыць учыненыя справядлівымі і збаўленымі праз Хрыста, які дзеля нас памёр і ўваскрос. Тут перадусім выступае факт уваскрасення, без якога хрысціянскае жыццё было б проста абсурдным. У тую пасхальную раніцу здарылася нешта незвычайнае, новае і адначасова вельмі канкрэтнае, што было адзначана вельмі дакладнымі знакамі і пацверджана шматлікімі сведкамі. Для Паўла, як і для іншых аўтараў Новага Запавету, уваскрасенне звязана са сведчаннем тых, хто непасрэдна меў вопыт [сустрэчы] з Уваскрослым. Гаворка ідзе пра тое, каб бачыць і адчуваць не толькі вачыма ці пачуццямі, але таксама праз унутранае святло, якое садзейнічае пазнанню таго, пра што знешнія пачуцці сведчаць як пра аб’ектыўны факт. Таму Павел — таксама, як і чатыры Евангеллі, — галоўнае значэнне надае тэме аб’яўленняў, што з’яўляюцца галоўнаю ўмоваю веры ва Уваскрослага, які пакінуў магілу пустою. Абодва гэтыя факты важныя: магіла пустая і Езус сапраўды з’явіўся. Так ствараецца той ланцуг традыцыі, які праз сведчанне Апосталаў і першых вучняў дасягне наступных пакаленняў, ажно да нас. Першым вынікам і, адпаведна, першым спосабам выражэння гэтага сведчання з’яўляецца абвяшчэнне ўваскрасення Хрыста як сінтэзу евангельскага паслання і кульмінацыйнага пункту шляху збаўлення. Усё гэта Павел робіць з розных нагодаў: можна зазірнуць у Пасланні альбо ў Дзеі Апосталаў, дзе заўсёды відаць, што прынцыповы пункт для яго — быць сведкаю ўваскрасення. Хацелася б прывесці толькі адзін тэкст: Павел, арыштаваны ў Ерузалеме, стаў перад Сінэдрыёнам як абвінавачаны. У гэтай сітуацыі, калі для яго гаворка ідзе пра смерць альбо жыццё, ён тлумачыць, які сэнс і змест мае ўся ягоная пропаведзь: «Я стаю перад судом за тое, што спадзяюся на ўваскрашэнне мёртвых» (пар. Дз 23, 6). Той самы рэфрэн Павел пастаянна паўтарае ў сваіх Пасланнях (пар. 1 Тэс 1, 9 і наст.; 4, 13–18; 5, 10), у якіх спасылаецца таксама на свой асабісты вопыт, на сваю асабістую сустрэчу з уваскрослым Хрыстом (пар. Гал 1, 15–16; 1 Кар 9, 1).

Можам, аднак, спытацца: які для Паўла найглыбейшы сэнс падзеі ўваскрасення Хрыста? Што гаворыць ён нам праз 2000 гадоў? Ці актуальнае таксама і для нас сцвярджэнне «Хрыстус уваскрос»? Чаму ўваскрасенне і для яго, і для нас сёння мае такое вырашальнае значэнне? Павел урачыста адказвае на гэтае пытанне на пачатку Паслання да Рымлянаў, дзе згадваецца «Евангелле Божае» «пра Сына Ягонага, які целам паходзіў з роду Давіда і які адкрыўся як Сын Божы ў моцы, паводле Духа святасці, праз уваскрасенне з мёртвых» (Рым 1, 3–4). Павел добра ведае і гаворыць шмат разоў, што Езус быў Сынам Божым заўсёды, ад моманту свайго ўцелаўлення. Навізна ўваскрасення заключаецца ў тым факце, што Езус, узвышаны з прыніжэння свайго зямнога існавання, устанаўліваецца як Сын Божы «ў моцы». Езус, прыніжаны ажно да смерці крыжовай, можа цяпер сказаць Адзінаццаці: «Дадзена Мне ўсялякая ўлада на небе і на зямлі» (Мц 28, 18). Сталася тое, пра што гаворыцца ў Псальме 2, 8: «Прасі ў Мяне, і дам народы ў спадчыну Табе, і межы зямлі ва ўладанне Тваё». Таму з уваскрасеннем пачынаецца абвяшчэнне Евангелля Хрыста ўсім народам — пачынаецца Валадарства Хрыста, гэтае новае Валадарства, якому невядома ніякая іншая ўлада, як толькі ўлада праўды і любові. Такім чынам, уваскрасенне канчаткова аб’яўляе сапраўдную ідэнтычнасць і надзвычайнасць постаці Укрыжаванага. Непараўнальная і найвышэйшая годнасць: Езус — Бог! Для св. Паўла таямніца ідэнтычнасці Езуса яшчэ больш, чым ва ўцелаўленні, аб’яўляецца ў таямніцы ўваскрасення. У той час як тытул Хрыста (г. зн. «Месія», «Памазаннік») у св. Паўла становіцца ўласным іменем Езуса, а слова «Пан» указвае на Яго асабістыя адносіны да веруючых, тытул «Сын Божы» адлюстроўвае цяпер унутраную сувязь Езуса з Богам, сувязь, якая ва ўсёй паўнаце аб’яўляецца ў пасхальнай падзеі. Таму можна сказаць, што Езус уваскрос, каб быць Панам памерлых і жывых (пар. Рым 14, 9 і 2 Кар 5, 15) альбо, іншымі словамі, нашым Збавіцелем (пар. Рым 4, 25).

Усё гэта мае важныя наступствы для нашага жыцця як веруючых: мы пакліканыя да ўдзелу — у самай глыбіні нашай істоты — ва ўсёй падзеі смерці і ўваскрасення Хрыста. Апостал гаворыць: «Мы памерлі з Хрыстом» і «верым, што і жыць будзем з Ім, ведаючы, што Хрыстус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае: смерць ужо не мае над Ім улады» (Рым 6, 8–9). Гэта ажыццяўляецца ў саўдзеле ў цярпеннях Хрыста, што папярэднічае таму поўнаму прыпадабненню да Яго праз уваскрашэнне, на якое мы спадзяёмся. Так адбылося таксама са св. Паўлам, асабісты вопыт якога апісаны ў Пасланнях ў тоне пакутлівым і адначасова рэалістычным: «Каб пазнаць Яго і моц Ягонага ўваскрасення, і саўдзельнічаць у цярпеннях Ягоных, прыпадабняючыся да Ягонай смерці, каб нейкім чынам дасягнуць уваскрашэння з мёртвых» (Флп 3, 10–11; пар. 2 Цім 2, 8–12). Тэалогія крыжа — не тэорыя, гэта рэчаіснасць хрысціянскага жыцця. Жыццё ў веры ў Езуса Хрыста, жыццё ў праўдзе і любові мае на ўвазе штодзённыя ахвяры, заключае ў сабе цярпенне. Хрысціянства — не выгодны шлях, гэта, хутчэй, напружанае ўзыходжанне на стромую скалу, якое, аднак, асвечана святлом Хрыста і вялікай надзеяй, што зыходзіць ад Яго. Св. Аўгустын гаворыць, што хрысціяне не пазбаўлены цярпення, больш за тое, яно закранае іх крыху мацней, таму што жыццё вераю — гэта праяўленне мужнасці больш глыбока падыходзіць да праблемаў жыцця і гісторыі. Аднак толькі так, зведваючы цярпенні, мы пазнаём жыццё ва ўсёй яго глыбіні, у яго прыгажосці, у вялікай надзеі, якая паходзіць ад укрыжаванага і ўваскрослага Хрыста. Такім чынам, веруючы знаходзіцца паміж двума полюсамі: з аднаго боку — уваскрашэнне, якое пэўным чынам ужо прысутнічае і дзейнічае ў нас (пар. Клс 3, 1–4; Эф 2, 6); з другога боку — неадкладная патрэба ўключыцца ў той працэс, які вядзе ўсіх і ўсё да поўні, апісанай у Пасланні да Рымлянаў з дапамогаю смелага вобраза: як усё стварэнне стогне і пакутуе, нібы ў болях нараджэння, так і мы стогнем, чакаючы выкуплення нашага цела і ўваскрашэння (пар. Рым 8, 18–23).

Бильярдный стол, купить кий для бильярда , купить кии для русского бильярда. Профессиональное лечение поясницы в Киеве на Позняках

Абагульняючы, разам са св. Паўлам мы можам сказаць, што праўдзівы веруючы атрымлівае збаўленне, вызнаючы вуснамі, што Езус ёсць Панам, і верачы ў сваім сэрцы, што Бог уваскрасіў Яго з мёртвых (пар. Рым 10, 9). Найважнейшае за ўсё — сэрца, якое верыць у Хрыста і ў веры «дакранаецца» да Уваскрослага; аднак не дастаткова мець у сэрцы веру, мы павінны вызнаваць яе вуснамі і сведчыць пра яе сваім жыццём, каб зрабіць прысутнаю ў нашай гісторыі праўду Крыжа і ўваскрасення. Таму што такім чынам хрысціянін уключаецца ў той працэс, дзякуючы якому першы Адам — зямны, які падлягае тленню і смерці, — перамяняецца ў апошняга Адама, нябеснага і нятленнага (пар. 1 Кар 15, 20–22. 42–49). Працэс гэты распачаўся з уваскрасеннем Хрыста, і таму менавіта на ўваскрасенні грунтуецца наша надзея, што таксама і мы аднойчы ўвойдзем з Хрыстом у нашу праўдзівую айчыну, якая ёсць у небе. Падтрыманыя гэтай надзеяй, будзем жа крочыць далей па нашым шляху з мужнасцю і радасцю.

Падрыхтавала Ірына Бурак.

 * Kerygma (з грэч. κερύφμω «абвяшчаць, знаёміць») — гэта першае асноўнае абвяшчэнне Евангелля (як Радаснай Весткі) катэхуменам яшчэ да таго, як яны сталі хрысціянамі.

Мы вельмі радыя
бачыць вас на сайце
часопіса «Ave Maria».
Гэта плён працы
неабыякавых людзей,
якія з радасцю ствараюць
гэты часопіс для вас.

Падпіска
Ахвяраванні

Сайт часопіса „Ave Maria“ Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Рыма-каталіцкага Касцёла ў Беларусі

Часопіс існуе дзякуючы вашым ахвяраванням. Сёння мы просім вашай дапамогі — нават невялікая сума падтрымае нас.

Падрабязней