Навэнна да Божай Міласэрнасці
30.03.2018|Навэнны

Навэнна распачынаецца ў Вялікую пятніцу. Гэтую навэнну Пан Езус прадыктаваў сястры Фаўстыне ў жніўні 1937 г., каб маліцца ёю перад святам Божай Міласэрнасці.


Ён сказаў: «Я жадаю, каб у гэтыя дзевяць дзён ты прыводзіла душы да крыніцы Маёй міласэрнасці, каб яны чэрпалі ў ёй сілу і прахалоду, і ўсялякую ласку, якая неабходная ім у жыццёвых цяжкасцях, і асабліва ў гадзіну смерці. Кожны дзень ты будзеш прыводзіць да Майго сэрца групы душаў і акунаць іх у моры Маёй міласэрнасці. А Я ўвяду ўсе гэтыя душы ў дом Майго Айца. Рабіць гэта ты будзеш і ў гэтым жыцці, і ў будучым. І Я не адмоўлю ні ў чым ніводнай душы, якую ты прывядзеш да крыніцы Маёй Міласэрнасці. Кожны дзень дзеля Маёй балеснай мукі ты будзеш прасіць Майго Айца аб ласках для гэтых душаў» (Дз. 1209).

У першую нядзелю пасля Вялікадня – свята Божай Міласэрнасці.

Дзень першы
Молімся аб міласэрнасці для ўсяго чалавецтва:

Езу найміласэрнейшы, толькі Ты літуешся над намі і прабачаеш нам. Не зважай на грахі нашыя, але на давер, які ўскладаем на бясконцую дабрыню Тваю, і прымі ўсіх нас да дому Найлітасцівейшага Сэрца свайго і не адпускай нас з Яго навекі. Просім Цябе праз любоў Тваю, якая яднае Цябе з Айцом і Духам Святым.

Ойча спрадвечны, глянь вокам міласэрнасці сваёй на бедных грэшнікаў і на ўсё чалавецтва, якое ўкрыта ў Найлітасцівейшым Сэрцы Езуса, і дзеля Яго балеснай мукі акажы нам сваю міласэрнасць, каб мы праслаўлялі ўсемагутнасць Тваёй міласэрнасці на векі вечныя. Амэн.

Чытаецца Вяночак да Божай Міласэрнасці.
Літанія да Божай Міласэрнасці - па жаданні.

Дзень другі
Молімся за духавенства, праз якое на чалавецтва сыходзіць Божая Міласэрнасць:

Езу найміласэрнейшы, ад Цябе сыходзіць усё добрае, памнож у нас ласку, каб мы годна выконвалі ўчынкі міласэрнасці, каб тыя, што на нас глядзяць, праслаўлялі Айца міласэрнасці, які ёсць у небе.

Ойча спрадвечны, глянь вокам міласэрнасці сваёй на супольнасць абраных у вінаградніку сваім, на душы святарскія і манаскія, і адары іх моцаю свайго благаслаўлення, а дзеля пачуццяў Сэрца Сына свайго, у якім душы гэтыя прабываюць, удзялі ім моцы і святла свайго, каб маглі яны весці іншых па дарогах збаўлення, каб разам спявалі хвалу неспасцігальнай міласэрнасці Тваёй на векі вечныя. Амэн.

Чытаецца Вяночак да Божай Міласэрнасці.
Літанія да Божай Міласэрнасці - па жаданні.

Дзень трэці
Молімся за ўсіх хрысціянаў:

Езу найміласэрнейшы, Ты ўсім надзвычай шчодра ўдзяляеш свае ласкі са скарбніцы міласэрнасці сваёй. Прымі нас да найлітасцівейшага Сэрца свайго і не адпускай нас навекі. Просім Цябе аб гэтым праз неспасцігальную любоў Тваю, якою палае Тваё Сэрца да Айца Нябеснага.

Ойча спрадвечны, глянь вокам міласэрнасці сваёй на душы верныя як на спадчыну Сына свайго і дзеля Яго балеснай мукі ўдзялі ім сваё благаслаўленне і атуляй іх сваёю пастаяннаю апекаю, каб не страцілі любові і скарбу святой веры, але каб з усімі анёламі і святымі праслаўлялі бязмежную міласэрнасць Тваю праз вякі вечныя. Амэн.

Чытаецца Вяночак да Божай Міласэрнасці.
Літанія да Божай Міласэрнасці - па жаданні.

Дзень чацвёрты
Молімся за язычнікаў і няверуючых, якія яшчэ не ведаюць пра Божую Міласэрнасць:

Езу найміласэрнейшы, Ты – святло ўсяму свету,  прымі да дому Найлітасцівейшага Сэрца свайго душы язычнікаў, якія Цябе яшчэ не ведаюць; няхай промні ласкі Тваёй асветляць іх, каб і яны разам з намі праслаўлялі незвычайную міласэрнасць Тваю, і не адпускай іх з дому Найлітасцівейшага Сэрца свайго.

Ойча спрадвечны, глянь вокам міласэрнасці сваёй на душы язычнікаў і тых, хто Цябе яшчэ не ведае і хто прабывае ў Найлітасцівейшым Сэрцы Езуса. Прыцягні іх да святла Евангелля. Учыні, каб і яны праслаўлялі шчодрасць міласэрнасці Тваёй на векі вечныя. Амэн.

Чытаецца Вяночак да Божай Міласэрнасці.
Літанія да Божай Міласэрнасці - па жаданні.

Дзень пяты
Молімся за тых, хто застаецца па-за Касцёлам, каб вярнуліся ў яго супольнасць:

Езу наймiласэрнейшы, Ты – сама дабрыня і не адмаўляеш у святле тым, хто просіць Цябе. Прымі да Найлітасцівейшага Сэрца свайго душы братоў нашых адлучаных, прыцягні іх сваім святлом да еднасці з Касцёлам і не адпускай іх з дому Найлітасцівейшага Сэрца свайго. Учыні, каб і яны праслаўлялі шчодрасць міласэрнасці Тваёй.

Ойча спрадвечны, глянь вокам міласэрнасці сваёй на душы братоў нашых адлучаных, асабліва тых, хто растраціў даброты Твае і злоўжываў ласкамі Тваімі, і хто ўпарта прабывае ў сваіх грахах. Не глядзі на іх памылкі, але глядзі на любоў Сына свайго і на балесную муку Ягоную, якую Ён прыняў дзеля іх, таму што і яны прабываюць у Найлітасцівейшым Сэрцы Езуса. Учыні, каб і яны праслаўлялі вялікую міласэрнасць Тваю на векі вечныя. Амэн.

Чытаецца Вяночак да Божай Міласэрнасці.
Літанія да Божай Міласэрнасці - па жаданні.

Дзень шосты
Молімся за душы ціхія і пакорныя і за дзяцей:

Езу наймiласэрнейшы, Ты сам сказаў: «Навучыцеся ад Мяне, бо Я цiхi i пакорны сэрцам» (Мц 11, 29), прымi да дому Найлiтасцiвейшага Сэрца свайго цiхiя i пакорныя душы i душы малых дзяцей. Няхай гэтыя душы прыводзяць у захапленне ўсё неба i будуць асаблiвым упадабаннем Айца Нябеснага, а таксама духмяным букетам перад тронам Божым, ад водару якога сам Бог мае асалоду. Няхай гэтыя душы пастаянна будуць у Найлiтасцiвейшым Сэрцы Тваiм i нястомна спяваюць гiмн любовi i мiласэрнасцi навекi.

Ойча спрадвечны, глянь вокам мiласэрнасцi сваёй на душы цiхiя, пакорныя i на душы малых дзяцей, якiя прабываюць у доме Найлiтасцiвейшага Сэрца Езуса. Гэтыя душы найбольш падобныя да Сына Твайго, водар гэтых душаў узносiцца з зямлi i дасягае трона Твайго. Ойча мiласэрнасцi i ўсялякае дабрынi, прашу Цябе праз любоў i ўпадабанне, якiя маеш у гэтых душах, благаславi ўвесь свет, каб усе душы разам спявалi пашану мiласэрнасцi Тваёй праз вякi вечныя. Амэн.

Чытаецца Вяночак да Божай Міласэрнасці.
Літанія да Божай Міласэрнасці - па жаданні.

Дзень сёмы
Молімся за тых, хто асаблівым чынам ушаноўвае і праслаўляе Божую Міласэрнасць:

Езу наймiласэрнейшы, Сэрца Тваё – сама любоў, прымi ў дом Найлiтасцiвейшага Сэрца свайго душы тых, хто асаблiва ўшаноўвае i праслаўляе велiч мiласэрнасцi Тваёй. Душы гэтыя, магутныя сiлаю самога Бога; сярод пакутаў i цяжкасцяў яны iдуць наперад, спадзеючыся на мiласэрнасць Тваю. Паяднаныя з Табою, о Езу, душы гэтыя нясуць усё чалавецтва на плячах сваiх. Яны не будуць асуджаныя сурова, а мiласэрнасць Твая атуліць iх у хвiлiну смерцi.

Ойча спрадвечны, глянь вокам мiласэрнасцi сваёй на душы, якiя праслаўляюць i ўшаноўваюць невымоўную годнасць Тваю, Тваю неспасцiгальную мiласэрнасць, якiя прабываюць у Найлiтасцiвейшым Сэрцы Езуса. Душы гэтыя з’яўляюцца жывым Евангеллем, рукi iх поўняцца ўчынкамi мiласэрнасцi, а сэрцы, перапоўненыя радасцю, будуць спяваць песню мiласэрнасцi Найвышэйшаму. Прашу Цябе, Божа, акажы iм мiласэрнасць сваю паводле надзеi i даверу, якiя на Цябе ўскладалi. Няхай споўнiцца на iх абяцанне Езуса, якi сказаў ім, што душы, якiя будуць ушаноўваць гэтую неспасцiгальную мiласэрнасць Ягоную, сам Ён будзе баранiць у жыццi, а асаблiва ў хвіліну смерцi, як сваю хвалу. Амэн.

Чытаецца Вяночак да Божай Міласэрнасці.
Літанія да Божай Міласэрнасці - па жаданні.

Дзень восьмы
Молімся за душы ў чыстцы:

Езу наймiласэрнейшы, якi сказаў: «Будзьце міласэрнымі, як і Айцец ваш міласэрны» (Лк 6, 36). Прымі ў дом Твайго Найлiтасцiвейшага Сэрца душы, якія пакутуюць у чыстцы.

Ойча спрадвечны, глянь вокам мiласэрнасцi сваёй на душы, якiя пакутуюць у чыстцы, i праз балесную муку Езуса Хрыста i праз горыч, якою было залiта Яго Найсвяцейшае Сэрца, акажы ім мiласэрнасць сваю. Просім Цябе, каб глядзеў на iх не iнакш, як толькi праз раны Наймілейшага Сына свайго, бо верым, што дабрыня Твая і літасць бязмежныя. Амэн.

Чытаецца Вяночак да Божай Міласэрнасці.
Літанія да Божай Міласэрнасці - па жаданні.

Дзень дзявяты
Молімся за душы абыякавыя, якія былі прычынаю цярпенняў Хрыста Пана ў садзе Аліўным:

Езу найміласэрнейшы, Ты – сама лiтасць,  увядзі ў святыню Найлiтасцiвейшага Сэрца свайго ўсе абыякавыя душы. Няхай у гэтым полымi Тваёй чыстай любовi адаграюцца гэтыя зледзянелыя, да мерцвякоў падобныя душы, якiя да гэтага часу выклікалі ў Цябе агiду. О Езу найлiтасцiвейшы, магутнасцю мiласэрнасцi сваёй прыцягнi iх да агню сваёй любовi і адары іх святой любоўю, бо Ты ўсё можаш.

Ойча спрадвечны, глянь вокам мiласэрнасцi сваёй на душы абыякавыя, якiя прабываюць у Найлiтасцiвейшым Сэрцы Езуса. Ойча мiласэрнасцi, прашу Цябе: праз балесную муку Сына Твайго i праз трохгадзiннае кананне Яго на крыжы дазволь, каб i яны праслаўлялi бяздоннасць мiласэрнасцi Тваёй на векi вечныя. Амэн.

Чытаецца Вяночак да Божай Міласэрнасці.
Літанія да Божай Міласэрнасці - па жаданні.

Вяночак да Божай Міласэрнасці

Молімся на звычайным ружанцы.

Напачатку:
Ойча наш... Вітай, Марыя... Веру ў Бога...

На вялікіх пацерках:
Ойча Спрадвечны, ахвярую Табе Цела і Кроў, Душу і Боскасць наймілейшага Сына Твайго і Пана нашага, Езуса Хрыста, каб перапрасіць за грахі нашыя і ўсяго свету (1 раз).

На малых пацерках:
Дзеля Яго балеснай мукі будзь міласэрны да нас і да ўсяго свету (10 разоў).

На заканчэнне:
Святы Божа, Святы Моцны,
Святы Несмяротны, –
змілуйся над намі
і над усім светам! (3 разы)

Езу, давяраю Табе.

Літанія да Божай Міласэрнасці

Кірые, элейсон,
      Хрыстэ, элейсон, Кірые, элейсон.
Хрыстэ, пачуй нас,
      Хрыстэ, выслухай нас.
Ойча з неба, Божа,
      – змілуйся над намі.
Сыне, Адкупіцель свету, Божа,
      – змілуйся над намі.
Духу Святы, Божа,
      – змілуйся над намі.
Святая Тройца, адзіны Божа,
      – змілуйся над намі.

Міласэрнасць Божая, бязмежная годнасць Стварыцеля,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, найбольшая дасканаласць Адкупіцеля,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, неспасцігальная любоў Асвяціцеля,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, незразуметая таямніца Святой Тройцы,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, праяўленне найвялікшай моцы Пана,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая ў стварэнні духаў нябесных,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, якая кліча нас з небыцця да існавання,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, якая ахоплівае ўвесь сусвет,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, якая адорвае нас несмяротным жыццём,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, якая ахоўвае нас ад заслужанага пакарання,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, якая ўздымае нас з няшчасця граху,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, якая апраўдвае нас у Слове ўцелаўлёным,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, якая струменіць з ранаў Хрыстовых,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, якая сыходзіць з Сэрца Езуса,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, якая дае нам Найсвяцейшую Панну Марыю за Маці міласэрнасці,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая ў аб’яўленні таямніцаў Божых,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая ва ўстанаўленні паўсюднага Касцёла,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая ва ўстанаўленні святых сакрамэнтаў,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая ў сакрамэнце хросту і пакаяння,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая ў сакрамэнце алтара і святарства,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая ў пакліканні нас да святой веры,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая ў навяртанні грэшнікаў,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая ў асвячэнні справядлівых,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая ва ўдасканаленні праведнікаў,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, палёгка для хворых і церпячых,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, суцяшэнне змучаных сэрцаў,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, надзея для тых, хто ў роспачы,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, якая спадарожнічае ўсім людзям заўсёды і ўсюды,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, што апярэджвае нас ласкамі,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, супакой паміраючых,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, нябесная раскоша збаўленых,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, прахалода і палёгка душаў чыстцовых,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, карона ўсіх святых,
      – давяраем Табе.
Міласэрнасць Божая, невычэрпная крыніца цудаў,
      – давяраем Табе.

Баранку Божы, які праявіў найбольшую міласэрнасць у адкупленні свету на крыжы,
      – даруй нам, Пане.
Баранку Божы, які міласэрна ахвяруеш сябе за нас падчас кожнай святой Імшы,
      – выслухай нас, Пане.
Баранку Божы, які з бясконцай міласэрнасці адпускаеш грахі нашыя,
      – змілуйся над намі.

С.: Міласэрнасць Божая па-над усе Яго справы (гл. Пс 145, 9).
Н.: Таму Міласэрнасць Пана праслаўляць буду навекі (гл. Пс 89, 2).

Молімся: Божа, міласэрнасць Твая бязмежная, а скарбы літасці бясконцыя. Глянь на нас ласкава і ўмацуй нашу надзею на міласэрнасць Тваю, каб мы ніколі, нават у самых цяжкіх выпрабаваннях, не паддаваліся роспачы, але заўсёды з даверам згаджаліся з Тваёю воляю, бо Ты – сама Міласэрнасць. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Валадара міласэрнасці, які з Табою і Духам Святым аказвае нам міласэрнасць навекі.
Н.: Амэн.

 

Мы вельмі радыя
бачыць вас на сайце
часопіса «Ave Maria».
Гэта плён працы
неабыякавых людзей,
якія з радасцю ствараюць
гэты часопіс для вас.

Падпіска
Ахвяраванні

Сайт часопіса „Ave Maria“ Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Рыма-каталіцкага Касцёла ў Беларусі

Часопіс існуе дзякуючы вашым ахвяраванням. Сёння мы просім вашай дапамогі — нават невялікая сума падтрымае нас.

Падрабязней